Logo

Polsko-Niemiecka Nagroda Dziennikarska im. Tadeusza Mazowieckiego 2023

Formularz zgłoszeniowy

Dane osobowe wszystkich współautorów
Dane adresowe redakcji, w której po raz pierwszy opublikowano zgłaszaną pracę
Dane medium, w którym ukazała się praca w kategorii Nowe formy dziennikarskie
Dane adresowe redakcji, która brała udział w koprodukcji pracy (proszę podać wszystkich zaangażowanych partnerów)*:
Kategoria konkursowa
Osoba kontaktowa w redakcji
Praca
W przypadku koprodukcji proszę podać datę pierwszej emisji / publikacji w danym kraju

Nadsyłana praca musi odpowiadać warunkom kunkursu o Polsko-Niemiecką Nagrodę Dziennikarską im. Tadeusza Mazowieckiego. Prace, które nie odpowiadają warunkom konkursu nie będą rozpatrywane. Warunki konkursu znajdą Państwo na stronie http://dnimediow.org/artykul-konkurs-o-polsko-niemiecka-nagrode-dziennikars,1381.html.

Oświadczenie
Zgłoszenie udziału jest równoznaczne z akceptacją warunków uczestnictwa.
Pracę zgłasza
Na ten adres otrzymasz potwierdzenie rejestracji zgłoszenia.
Podpisanie formularza jest równoznaczne ze zgodą na zapisanie i przetwarzanie danych osobowych niezbędnych do realizacji konkursu oraz gali wręczenia Nagrody przez organizatorów.

W przypadku pytań prosimy o kontakt z:

Małgorzata Gmiter
Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej

ul. Zielna 37
00-108 Warszawa, Polska
E-Mail: malgorzata.gmiter@fwpn.org.pl
Telefon: +48 22 338 62 60